Creatie en Verdieping

Je kunt je open te stellen voor de flow van 7 (afkomstig van de 7 sterrenstelsels vanuit het paradijs), vanuit het universum. Deze flow zorgt ervoor dat je creatie en verdieping kunt ontvangen.

In het leven loop je je pad en wijk je ervan af door wat voor reden, of trigger, of uitdaging dan ook. Dan voel en ervaar je je innerlijke kompas en je voelt intuïtief waar je heen mag gaan. Hoe meer je van je pad afbent gegaan, hoe sterker je de terugweg zult ervaren. Het is net als met boos worden. Je kunt je wel opwinden over een bepaalde kwestie, of over iemand, maar je mag je ook weer afwinden. En dat is helemaal goed, want meestal (als je de confrontatie aan wilt gaan, en het proces wilt doorgronden en doorleven), heb je er iets van geleerd. Op het moment dat je je pad beloopt, en de ervaringen doormaakt en doorleefd, kan er een moment komen dat je een inzicht verkrijgt over of in jezelf. Je ervaart en ontmoet op dat moment als het ware het punt in jezelf dat resoneert met de grote leegte. Nada. Dit begrip suggereert dat er niets bestaat in dat moment. Niets is minder waar. De leegte ervaren is je al één voelen met God, met de spirituele hiërarchie. Met allen die op dat moment aangesloten zijn op die resolutie of trillingsfrequentie.

In de leegte is het heelal met alle kennis, licht en geluid die op dat moment voor jou toegankelijk zijn, omdat ze dan meetrillen met jouw frequentie. Dat is het gedeelte van het voor jou zichtbare trillingsspectrum dat zich op dat moment aan jou openbaar.

Begrijp je, zoals de regenboog bestaat uit verschillende kleuren, ieder op een eigen trilling bestaand en zichtbaar en op de grenzen van de afzonderlijke kleuren in elkaar overgaand en vloeiend omdat de tussenliggende trillingsfrequenties elkaar naderen.

Zo bestaat alles wat in het heelal in de leegte is uit verschillende frequentie die elkaar soms naderen en in elkaar overvloeien, en soms heel duidelijk op zichzelf zijn. Deze vormen en elementen drijven mee op de onderliggende tonen van het Unified Energy Field. Zie het als een soort alom vertegenwoordigde lopende band waarop alle bestaansvormen meedrijven (in het bewustzijn, het besef, dat ze uitkomen waar ze wezen moeten), en tot ons komen, in een ontmoeting.

Dit Unified Energy Field kent een alles omvattend, liefhebbend, zorgdragend en uitdagend bewustzijn, en we noemen het ook wel God.

De energie die in dat veld is, en ervoor zorgt dat alles (denk aan het natuurkundig begrip: actie geeft reactie, en zonder actie geen verdere reactie), in beweging wordt gebracht. Dit heet of liever gezegd is, het principe van de Godin.

Deze 2 zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: vorm en structuur; energie en beweging.

Het Field is verder opgebouwd uit structuren, basiselementen, atomen die bekend zijn van uit de Quantum Science, en die DNA bij zich dragen.

Denk hierbij ook aan de Quantum Leap van 17 oktober jl (2010). De elementen vanuit het Field, kenden toen een verwijding van de afstanden ten opzichte van elkaar. Een voorbeeld zou je kunnen vinden in het begrip tijd, in deze tijd richting 2012.wat onderzocht is, uitgelegd is in de relativiteitstheorie van onze geliefde heer en meester Einstein. In die momenten van verwijding tussen de elementen die de structuur van het Field vormen, ontstond toen een extra mogelijkheid om de energie, kracht en liefdevolle wijsheid van het alomvattende bewustzijn van God en Godin te tonen aan de mensheid. Mensen, of liever gezegd, het bewuste deel van de mensen, het zijn, kregen toen een extra mogelijkheid om aan te haken, mee te liften als het ware, in te loggen op het versterkte Web (met alle kennis en doorlinken) van God en Godin. Effe googelen met God en Godin.

Het is mogelijk om aan te haken op God en Godin met dat deel van jou wat mee resoneert met de trillingsfrequentie van dat deel van God en Godin dat bij je past. En dat is dan ook precies hetgeen wat bedoeld wordt als de heren en dames van kerk en samenleving zeggen: je kunt God ervaren, maar weet dat het bewuste zijn en het zijn van God en Godin zo groot is, dat het alle mogelijke begrip ervan te boven gaat. Op psychisch niveau zou je als het ware psychotisch kunnen worden, als je buiten je eigen mogelijkheden van je bestaan, je zijn stapt en God in zijn alomvattende volheid wilt ervaren.

Je kunt dit bewustzijn in zijn geheel niet begrijpen, niet vertalen met de tools, je referentiekader wat tot je beschikking staat. Je raakt van God los, je raakt jezelf kwijt in die immense Hypermarché die God en Godin heet.

Deze kennis is voor diegenen die oren hebben, die horen wil.

Op energetisch niveau, zou je kunnen verbranden. De trilling is zo hoog dat het beperkte trillingsbereik van je lichaam als het ware een overload krijgt. De stoppen staan door, en de elektrische bedrading van het systeem, raakt oververhit en bezwijkt. Dit is een puur natuurkundig begrip. Je kunt het als volgt zien. Stel, je hebt een laboratorium setting, waarbij in een bepaalde ruimte een energieveld is geschapen, waarbij atomen rond elkaar bewegen. Ze bewegen op een bepaalde wijze, tempo en afstand ten opzichte van elkaar. Hier is energie voor nodig, warmte (het opstoken van de kachel of het vuur). Hoe sneller je de atomen ten opzichte van elkaar wilt laten bewegen, hoe meer energie en dus warmte je aan deze setting moet toevoegen om de atomen sneller te laten bewegen, trillen. Nu is het mogelijk om door oefening het systeem er als het ware aan te laten wennen (door oprekking en weer in ruste te laten herstellen van de systemen) om het trillingsbereik ervan te laten vergroten. Dit heeft tijd nodig, en ook oefening. Door oefening worden er meerdere energetische banen geschapen om de elementen die ten opzichte van elkaar, de verbindingen dus, te laten versterken. Voorbeeld: als je het leerproces in je hersenen aanspreekt, worden de neurologische banen/paden (axonen en dendrieten) versterkt en uitgebreid. Door deze paden te versterken, is het mogelijk om je systeem zo te upgraden dat het een steviger en vernieuwde basis vormt voor het kunnen ontvangen en functioneren op een hoger trillingsniveau. Doordat je je bereik op deze wijze uitbreidt, ben je op een gezonde en natuurlijke manier/wijze in staat om meer waar te nemen. In dit geval is je fijnstoffelijke wijze van waarnemen uitgebreid. Je neemt meer waar, en zult op deze wijze steeds meer in staat zijn om andere, hoger in trilling zijnde wezens, vooral lichtwezens, meesters en andere bewustzijnsvormen waar te nemen.

Sterker nog, ju kunt op enig moment oog in oog met God en Godin kunnen komen te staan. Dus waarnemen met ogen, ligt op een hoger trillingsniveau dan horen, weten of voelen. Wie levert nu de energie voor het hoger of harder laten branden van het trillingskacheltje en hoe krijg je daar toegang toe.

De energie wordt geleverd door de Heilige Geest of Spirit, de Shekinah. Zij is in staat om mensen aan te raken met haar energie (bijvoorbeeld, het mysterie van Pinksteren). En op het moment dat je er ontvankelijk voor bent, oren hebt die horen, en ogen hebt die zien. Andersom geldt het ook: ben je niet ontvankelijk, sta je niet open voor die energieën, dan kan je weten, horen, zien, ruiken, je zintuigen (die corresponderen weer met toon of lichtfrequentie), niet worden aangeraakt en gestimuleerd worden door de Shekinah. Ook wel het vrouwelijke aspect van God genoemd: Asherah (Ishtara).

© Isis Verhagen, september ’19

Terug naar overzicht

Bekijk ook

Website laten maken door Modual.