Vervreemding van het Zelf en Galactisch Team Healing

In de loop der tijd is het Zelf steeds meer vervreemd geraakt van onze manifestatie in het vlees: onze incarnatie. Door middel van interventie van Hogere Bewustzijnslagen was het mogelijk om te kúnnen incarneren. Het Zelf gaf daar de impuls toe. Voorheen waren wij in staat om direct van het Zelf een manifestatie in het vlees te initiëren. Door de diverse tussenlagen heen, échter, 1 van deze tussenlagen: de Matrix genaamd (opgezet door een god die niet de ware God was), interfereerde op een wijze die niet overeenstemt met de oorspronkelijke Broncreatie. Het gevolg was dat de manifestatie van het Zelf, bedoeld om het Zelf steeds meer te ontwikkelen en te verfijnen, vervreemd werd van de directe lijn met en vanuit het Zelf.

Om het heel plastisch uit te drukken. De lijn vanuit het Zelf, een brede, ononderbroken lijn werd plotseling vanaf de Matrix-poort een stippellijn. De verbinding was er nog wel, echter, heel dun en als het ware onzeker.

Door middel van versterking van het signaal vanuit het Zelf werd het mogelijk om het zelf (het hart van de manifestatie, dus incarnatie) te kunnen bereiken, instructies te kunnen geven, en informatie in de vorm van bewustzijnskennis, die nodig was om het leven hier dusdanig te kunnen leiden dat, na overlijden van het lichaam, de ziel, het hart, het zelf te kunnen laten terugkeren naar het Zelf.

De signaalversterking gebeurde vanuit Hogere Bewustzijnslagen. De interventie ook. Echter de interferentie, de verstoring vond plaats in dezelfde Matrixlaag waarin de manifestatie oftewel de incarnatie zich bevond. Niet alleen de impact in de incarnatie vergrootte, de weerstand tegen deze interferentie verminderde doordat het Zelf nagenoeg geen of zeer weinig informatie hierover kon verstrekken ter versterking van het incarnatie-bewustzijn.

Er ontstond een dusdanige vervreemding dat incarnatie na incarnatie het signaal zwakker werd, en de interventie ook. It takes two to tango. Doordat het signaal zwakker werd, werd de ontvangst ten behoeve van interventie vanuit Hogere Bewustzijnslagen ook zwakker.

De Galactische Federatie, en van daaruit, het Galactisch Team waarmee ik samenwerk, fungeert als intermediair om deze interferentie te verminderen, verstoringen op te heffen, en het oorspronkelijke signaal te versterken, en daarmee de verbinding met het Zelf, en de Bron. Dit gebeurt in een Galactisch Team healing, bestaande uit doktoren, coaches, psyche gespecialiseerden en teachers. Ik fungeer hierbij als intermediair van en met het Galactisch Team.

Voor meer informatie, zie contact pagina

© All Rights Reserved Isis Verhagen. Delen van informatie alleen met bronvermelding en toestemming.

Terug naar overzicht

Voor meer informatie neem gerust vrijblijvend contact met mij op

Klik hier
Website laten maken door Modual.