De Aarde in het Energieveld van het Universum

Wat gebeurt hier? Het lijkt erop dat dit een afspiegeling van het energieveld van het Universum zelf is. Al eerder heb ik mogen waarnemen dat het Universum (en let wel: wel leven uiteindelijk in een multiversum, onderdeel van vele multiversa) gevormd wordt door een kern die als het ware in- en uitademt, de energiestromen lopen naar buiten, draaien om en keren dan weer naar binnen, via elipsvormige banen. Op het moment dat de energiestromen naar buiten lopen, raken ze de kern van een ander universum, communiceren daarmee, en draaien weer naar binnen, om de informatie over te brengen naar de kern van dit universum. Er zijn vele energiestromen per universum, elke energiestroom raakt een ander universum aan in de kern, draagt informatie over, wisselt uit, en keert met de informatie weer terug. Op deze wijze wordt er met vele andere universa gecommuniceerd, zodat dit universum als het ware onderdeel is van een multiversum, gelijk de andere universa dat zijn. Het lijkt op een in- en uitademing van vele elkaar rakende en met elkaar communicerende universa. Dit is al pittig genoeg om je voor te stellen. Nu komt de volgende stap: de planeet of universum kent een richting, een bepaalde stand, alsof er een buis door het binnenste van de planeet heen loopt, door de kern heen. Zo’n staaf of richting wordt ook wel een vortex genoemd. De vortex werkt o.a. als wormhole (zie blog 10). Deze vortex laat de planeet onder een bepaalde hoek t.o.v. het centrum van het multiversum draaien, wat op energetisch level te maken schijnt te hebben met het momentum van ontwikkeling. Hiermee bedoel ik het volgende: Alles in het universum kent een kern, een richting, en is op een bepaalde manier afgestemd, ‘gericht’, op de kern van een groter stelsel van universa: het multiversum. Deze kern zou je kunnen zien als een zon, en werkt als een bron, waar vanuit al die universa gevoed worden. Dit stelsel van universa, gegroepeerd en draaiend om die bron, vormen als geheel weer onderdeel van andere stelsels van universa, die op hun beurt ook rond een zon of bron draaien. Het eerste stelsel draait om een zon of bron, en raakt daarmee weer andere stelsels van universa aan, die op hun beurt ook weer om een (grotere) zon, kern of bron draaien, ga zo door, tot op een gegeven moment het allergrootste stelsel van multiversa, met de allergrootste bron omvat wordt. Deze Bron wordt de Oerbron genoemd. Deze heb ik mogen waarnemen, en ik zag dat naarmate de stelsels groter werden, de afmetingen van zielen, groter werden, en er eerder sprake was van zielengroepen die als één ziel functioneerden. Naarmate de stelsels nog groter werden, ontstond er vormloosheid, om uiteindelijk te resulteren in kleuren, flitsen en richtingen. Daarover in een andere blog meer.

Ik benoemde dat er verband zou bestaan tussen de richting van de vortex en de ontwikkeling van de planeet. Laat ik het zo uitleggen: naarmate de aarde zich verder ontwikkelt, tezamen met al het leven daarop, komt de aarde op een andere positie in het melkwegstelsel en de zon te staan. De aarde racet door het heelal heen, verandert van positie, door een soort afwijking van de vortex ten opzichte van de nulpositie. Doordat we onderdeel zijn van een op zichzelf draaiend stelsel (met een grotere omloop dan de aarde zelf), ontstaat er een verandering van de richting van die vortex ten opzichte van de zon of bron. Dat dit voor alle stelsels van universa geldt, is logisch, het is gebaseerd op hetzelfde principe. We staan nu redelijk centraal t.o.v. het centrum van de Galaxy, of melkwegstelsel. En ten opzichte van de zon. Dit is fors veranderd vergeleken met een flinke periode geleden. We zijn als het ware bij de bron of zon uitgekomen. Toen deze cyclus (onderdeel van een veel groter traject) begonnen is (hier op aarde), zijn er een aantal hoogbewuste zielen hiernaar toe gekomen (de wortelrassen), die de pioniers waren voor de zielen die hier hun bewustzijnsontwikkelingstraject zouden gaan meemaken.

Hiermee gaat gepaard dat de ontwikkeling van het bewustzijn op aarde forse stappen heeft gemaakt. Het lijkt erop dat er een verband bestaat tussen het ontwikkelingsnivo van de aarde en de richting van afstelling ten opzichte van de bron. Ik benoem verband, wat niet noodzakelijkerwijze ook een oorzakelijk verband hoeft te zijn. Het doel op de relatie tussen beiden.

Wat is er nu met de aarde aan de hand? Wat ik nu ga vertellen, valt meer te zien als een globale toelichting oftewel een rode draad, ik schrijf over mijn waarneming, die niet wetenschappelijk beoogd te zijn.

Normaal gesproken zou de aarde min of meer rond dienen te zijn als planeet. Daar gaan we tenminste van uit. De laatste jaren (en ja, ook honderden jaren vóór deze aanname, was men die mening toegedaan), gaan er steeds meer stemmen op voor de zgn. Flat Earth. De aarde zou een soort platte ronde schijf zijn, die op een gegeven moment gewoon ophoudt, als je aan de rand ervan komt, en die draait (als een soort draaitol) rondom een vortex of as heen. Deze aarde zou kunstmatig zijn gemaakt, en functioneren binnen een ronde koepel. Wel zijn de beide hollow Earth openingen te zien en de uiteinden van deze vortex, en is er sprake van kunstmatige dimensies. Boven én onder de schijf, bevinden zich bergen, meren, en andere vormen van habitats.

We zíen de aarde als rond, als ware het een hologram, dat via aangeleerde ideeën in onze ratio is aangebracht. We hebben dus geleerd te zien, zoals de agenda achter deze aangeleerde ideeën of programma’s dat beoogde.

Nogmaals: een weergave van de mogelijke opties, zoals die er momenteel ‘rondgaan’. Ondanks alle bekende foto’s en beelden van de planeet aarde, die er bestaan, gaat de gedachte op dat deze gemaakt zouden kunnen zijn met al eerder ontwikkelde fototechnieken. Het zou kunnen. Ik heb zowel de Planeet Aarde als de Hollow Earth, als de Flat Earth meerdere keren waargenomen, naar gelang mijn ontwikkeling. Dit blijft (net als mijn waarnemingen) in ontwikkeling, en ik zie het met een onderzoekende vorm van nieuwsgierigheid tegemoet. En zal hier ook over schrijven in volgende blogs.

© Isis Verhagen

Terug naar overzicht

Voor meer informatie neem gerust vrijblijvend contact met mij op

Klik hier
Website laten maken door Modual.