De vijf Cosmische duiven

De duif als teken voor de Heilige Geest. Waarom worden er hier 5 afgebeeld? 5 staat voor Venus, de planeet die staat (symbolisch gezien) voor het vrouwelijke principe (zoals Mars voor het mannelijke principe ‘staat’, symbolisch gezien). Om dit nader te duiden volgt een verhaal over hoe de Oervader en de Oermoeder erover dachten om ‘hun kinderen’ op te voeden, door zodanig de faciliteren dat de beste omstandigheden zouden kunnen worden geschapen om in een zo groot mogelijke bewustzijnsgroei te kunnen voorzien.

Zij schapen zielenfamilies vanuit een 12-tal konings-en koninginneparen, die op hun beurt ook weer kinderen schiepen die de 12 zielenfamilies vormden, ieder met een eigen ‘golflengte’, eigen subuniversum, vibratie, eigenschappen en kleur van het kleurenspectrum. Het lag in hun bedoeling om deze zielenfamilies elkaar te laten ontmoeten, en vanuit die interactie een zo groot mogelijk doorlevingsproces van diverse levens- en bewustwordingsthema’s te laten ontstaan. Dit vond plaats in de Cosmos, in diverse sterrenstelsels, ieder met een apart thema:

Zoals ik al zei, de verschillende zielenfamilies uit de oorspronkelijke golven kenden verschillende thema's, verschillende kleuren. Van de 12 Konings- en Koninginneparen zijn er 6 rassen bekend. De leeuwenfamilie, de mensen, de vogels, de reptielen, de walvisachtigen en de lichtbollen oftewel orbs), die die verschillende thema's gingen uitwerken. Om het ontwikkelingsproces van bewustwording een handje te helpen, en sneller deze bewustzijnsthema's te creëren, is er besloten om deze rassen te laten mengen (met elkaar te interacteren), opdat er meerdere combinaties van thema's mogelijk zouden zijn:

- Compassie en mededogen (leeuwen)

- Hoeders van de aarde (walvisachtigen)

- Koloniseren en uitroeien (reptielen)

- Creativiteit en kunst (vogelachtigen)

- Streven naar harmonie, confronterend zijn in communicatie, waarheidlievend zijn, assertiviteit (mensachtigen)

- Extase, geluk en vreugde (orbs).

Zogezegd, zo gedaan, dit proces duurde wel een aantal miljoenen jaren, en er ontstonden verschillende rassen op verschillende planeten. De thema's polariseerden naar grofweg 2 kanten. Zo ontstonden de emotieloze, koloniserende reptielen (vier dimensionele bevolkingsgroepen op en rond de Aarde) aan de ene kant, en de leeuwen, walvisachtigen, orbs, vogelachtigen en mensen aan de andere kant. Dit is grofweg, er zijn natuurlijk altijd wat tussenvormen en stromen te vinden.

De reptielen streefden naar macht en overheersing en wilden planeten en wezens veroveren. Ze herinnerden zich echter het doel van alles niet meer, en raakten letterlijk van God los. Ze vonden van alles uit om zielen ook in de materie te dwingen, en zich God niet meer te herinneren. Macht en onderdrukking vierden hoogtij. Aan de andere kant probeerden de andere rassen onder deze onderdrukking uit te komen, en wilden vrijheid en verbinding met de Bron, De Grote Geest God, oftewel Spirit. De reptielen gingen zelfs zover dat ze experiment na experiment, planeet na planeet vernietigden om er zelf beter van te worden. Een onderdeel hiervan vormt de Grote Galactische Oorlog (waarover later meer).

Er zijn ongeveer 4 aardes (experimenten) geweest en die zijn keer op keer vernietigd, gepaard gegaan met vele oorlogen, op de planeet zelf, maar ook in het universum, de Galactische Oorlog. Ik spreek in dit verband van de eerste Galactische Oorlog. (in deze tijd speelt er ook een Galactische Oorlog, de tweede, daarom wordt dit ook wel de 'eindstrijd' genoemd, dit is de tijd van de grote beslissing, de beslissing van het eind van de dualiteit, de stijging naar éénwording met de ziel, en met God in jou).

Ten tijde van de eerste Galactische Oorlog, lag het in de bedoeling om het vierde, en laatste experiment (wat goedgekeurd was door de raad: we doen het dan nog 1 keer?.!), te laten plaatsvinden op onze huidige planeet Aarde.

De vorige planeten waar de experimenten op plaatsgevonden hebben, waren oa.:

- Venus (thema schoonheid en geld, de engelen die hier werden geplaatst waren afkomstig uit het sterrenstelsel Andromeda, uitbuiting werd het einde van het experiment daar),

- Mars (thema's: geweld en agressie, vrouwenonderdrukking en vermaak door in het openbaar vrouwen te verkrachten, Lyrianen en wezens van Orion maakten de Martianen tot slaaf en een kernongeluk vernietigde alle leven daar) en

- Maldek (thema’s: samenwerking en integratie, hier hield een Wachter (een opperbevelhebber) de wacht, en helaas, hij ging in tegen het opperbevel waardoor het experiment daar eindigde, door zijn acties vloog Maldek uit de baan en de overblijfselen van deze planeet vind je nu nog terug in de Kuipersgordel, Chiron, Pallas, Juno, Ceres en Vesta zijn bekende astroiden die in deze Kuipersgordel rondcirkelen).

De beslissingen over een aantal experimenten werden genomen door de Androgyne God An, of Anu, en de raad van 12, de Elohim, (mij is bekend dat de Soemeriërs bestonden uit Elohim, en daarvan afstammelingen Nephilim, deze werden gevallen engelen genoemd. Alles deed mee in het Grote Plan.

De Pleiadische afgezanten van het Licht hielden toezicht en kwamen iedere 5200 jaar een kijkje nemen, vergelijkbaar met de verschillende astrologische tijdperken, nu loopt er weer een tijdperk af, het einde van de tijd.

Het vierde en laatste experiment is de Aarde. Het verhaal vertelt: overlevende zielen van Maldek werden hier in coconnen gelegd, waar de walvisachtigen over waakten.

Het thema hier is vrije keuze, en dat is een uniek thema, nergens in het heelal komt dit voor, vandaar dat er ook zoveel belangstelling is voor het wel en wee van dit experiment door de verschillende rassen uit het heelal: iedereen is heel erg nieuwsgierig en wil het allemaal meemaken.

Op de aarde zijn er verschillende periodes geweest, waaronder Pan (de oersoep, de chaos waarmee het hier allemaal begint: Tiamat is een bekende speelster in dit verhaal), Lemurië en Atlantis. Deze laatste periodes liepen in elkaar over, en het continent van Atlantis besloeg grofweg de Atlantische Oceaan, van Peru naar Egypte. Atlantis is ten onder gegaan aan een kernoorlog. En daarmee volgde de grote vloed. Hiermee overlapt het verhaal met het verhaal van Soemerie. Overlevenden van Atlantis zijn verder gegaan in Egypte.

De Heilige Geest in dit verhaal vertegenwoordigt de invloed en liefde van Spirit. De Oermoeder die over haar kinderen waakt.

© Isis Verhagen

Terug naar overzicht

Voor meer informatie neem gerust vrijblijvend contact met mij op

Klik hier
Website laten maken door Modual.