Het vrouwelijke en het mannelijke oerprincipe

Het mannelijk oerprincipe draagt het vrouwelijke, net zoals de Cosmische Christus de Graal. In Blog 3 legde ik al het een en ander uit over de 2 stromingen. Nu ga ik op de eerste stroming verder. De gelijkwaardigheid van 2 principes. Het scheppende of creërende principe en het begeleidende principe. Het eerste staat voor de vrouwelijke energie, het Vrouwelijk Oerprincipe. Het tweede staat voor de mannelijke energie, het Mannelijk Oerprincipe. Het één kan niet zonder het andere. De vrouwelijke energie heeft de neiging zich oneindig uit te kunnen spreiden. Om deze energie te kanaliseren is er een richtinggevende, begeleidende energie nodig. Ook een energie die het vrouwelijke principe een hint geeft, een zetje om de ‘goede’ richting uit te kunnen gaan. Zelfs om de vrouwelijke energie in gang te zetten. Altijd vanuit intentie om het vrouwelijke te eren, in ‘volle glorie’ te zetten. Vanuit respect voor de creatiekracht van het vrouwelijk principe. In ‘hogere sferen’ bestaat er een enorm respect voor elkaar, voor beide principes. Omdat we ‘hier’, op aarde daar niet zo bekend mee zijn, was deze ‘ontdekking’ voor mij heel erg bijzonder. Ik ‘zag’ hoe mannen en vrouwen met elkaar omgingen. Wat voor ‘ons’ hier op aarde gangbaar is: vrouwen doen wat of er van ze verwacht wordt (in het algemeen gesproken), en mannen gaan hun eigen gang, in de veronderstelling dat vrouwen hun wel volgen…. (óók in het algemeen gesproken). Dat is een volstrekt andere vertaling van wat in oorsprong bedoeld is. Het gaat ‘daar’ zelfs nog verder dan dat bijvoorbeeld vrouwen voor de kinderen zorgen, en mannen de tenten bouwen. In geval van een buitenshuis-gebeurtenis. Zeker, het mannelijk principe kent daar de primaire neiging om de tent op te bouwen, echter, het vrouwelijk principe kent dat net zo goed. Het zit ‘m eerder in de vervolgacties; wat of ik waargenomen heb, is dat de mannen daar om de vrouwen heen gaan staan, ze ondersteunen bij hun werk, zowel in hun bouwwerk als in hun zorgwerk. Tegelijkertijd geven ze aanwijzingen en richting én reiken aan. Op hetzelfde moment, als het ware, beschouwen ze de situatie, kijken ze om hun heen, speuren naar mogelijke ‘interventies’ en handelen daarnaar. Zowel vrouwen en mannen ‘daar’ zijn heel goed in staat om voor zichzelf op te komen. De nadruk, de klemtoon ligt ietsjes anders. Zowel mannen als vrouwen zorgen voor de kinderen en voor het werk. Als de omgeving vereist dat er meer instant-daadkracht (*) vertoond dient te worden, ingeval de opponent dat in zich draagt, dán reageren mannen door om de vrouwen heen te gaan staan, terwijl de vrouwen vanuit het midden mee reageren, vanuit hun vrouwelijke kracht, en die is aanzienlijk. Dat om de vrouwen heen gaan staan, zou je kunnen vertalen met ‘dragen’ van de vrouw, oftewel het mannelijk principe ‘draagt’ het vrouwelijk principe.

(*) (het verschil? Het mannelijke principe werkt snel op een agerende wijze, het vrouwelijk principe kent de neiging om wijder te verspreiden, langduriger te handelen; vergelijk het verschil tussen korte duursport (kogelstoten, vechtsporten, sprintjes trekken, etc. en lange termijn sport: hardlopen en duursporten).

© Isis Verhagen

Terug naar overzicht

Voor meer informatie neem gerust vrijblijvend contact met mij op

Klik hier
Website laten maken door Modual.