Maria Magdalena met doodshoofd

Diverse verhalen en theorieën gaan hierover de ronde. Zelf heb ik nog het meest gevoel en verbinding van binnenuit bij het volgende verhaal.

Ooit, toen de aarde nog jong was, bestonden er verschillende stromingen die de mensheid en de aarde met alles erop en eraan wilden ondersteunen vanuit Bewustzijn. Niet dat nu niet meer het geval is, integendeel, echter, het gaat nu even om het uitgangspunt. Er bestaan ondersteunende stromingen en tegenwerkende stromingen (ik heb bij het eerste verhaal daar al iets over verteld). Deze stroming ging uit van de wijsheid die alom vertegenwoordigd wordt door Spirit, en gesymboliseerd wordt door de Graal. Ook daar zijn boeken over volgeschreven. De stroming die ik hier wil aanduiden, is die van de Nagash, het Slangenvolk, die mede ontstaan is uit wijze zielen, op aarde geincarneerd, en ondersteunend werkend. Ze probeerden de in ontwikkeling zijnde mensheid een verhaal te vertellen op een beeldende manier, en benoemden daarbij het Vat der Wijsheid, de Drinkbeker, het Vat van Onsterfelijkheid en zo zijn er meer uitdrukkingen voor de Graal. Ook wilden ze hierbij de connectie met Spirit ‘uitbeelden’ met het gebruik van je ratio als ondersteuning voor wijsheid. Je ratio wordt gesitueerd in je hoofd. Hoofd, hart en ziel als samenwerkende partners binnen een drie-eenheid. Leven in overeenstemming met Spirit, uitgaande van gelijkwaardigheid van mens en natuur. Ook wel genoemd: leven met de natuur, met de aarde, met Gaia (gesymboliseerd door Maria Magdalena), leven vanuit het scheppende en erende principe van vruchtbaarheid en danken voor datgene wat de natuur ons geeft en wat begeleid wordt door het richtinggevende en voortbewegende principe van de ratio. Een soort eeuwigdurende beweging in verbinding met Spirit.

Nu bestond er nog een stroming die uitging van een andere symboliek. Je zou het wellicht het beste kunnen samenvatten als leven vanuit je verstand, je ratio, zonder de gelijkwaardigheid van scheppende en begeleidende principes. Zeg maar: los van elkaar. Ook daarin kwam het Graalverhaal voor, echter vanuit een andere invalshoek bekeken. Alleen vanuit het verstandelijke principe, los van het scheppende principe. Dit ging zelfs zover dat het scheppende principe als minder waard werd beschouwd, en geen bestaansrecht toegekend werd en vaak ook nog wordt. Beide stromingen bestaan nog. De eerste stroming kent een ‘revival’, de tweede stroming beleeft een bewustwording bij zichzelf, in die zin, dat leden ervan zoetjesaan tot de ontdekking komen dat elkaar ondersteunende principes, elkaar ondersteunen, en dat het ene principe niet los van het andere kan bestaan.

Hoe is mijn reis begonnen? Een aantal jaren voordat Dan Brown met zijn boeken, gerelateerd aan dit onderwerp, bekend werd, kreeg ik een droom, eerder een visioen. Ik kwam de Godin tegen, die zich liet zien als Maria Magdalena. We begonnen als vrouwen met elkaar te praten, en ze vroeg naar mijn gevoelsbeleving. Op dat moment zat Christus boven op de berg, aan de overkant van de weg. Het werd een geanimeerd gesprek. Uiteindelijk kwam haar vraag: zou je met dit hartsprincipe, je gevoelsbeleving, je vrouw zijn, aan de gang willen gaan en het verhaal hierover en over dit gesprek willen vertellen aan mensen. Ze vroeg ook of ik een praktijk wilde openen en ‘mijn missie’ hierin wilde gaan belichamen en uitvoeren. Ik keek haar aan, en kon niet anders doen dan haar verzoek in te willigen. Ik keek omhoog, en zag Christus mij vriendelijk aanmoedigend toeknikken.

Het heeft vele jaren geduurd, eer ik dit verhaal in z’n geheel aan papier durfde toe te vertrouwen, laat staan het op een website te zetten. Ik heb begrepen dat de tijd ervoor is aangebroken.

Tijdens een reis door het Katharengebied in Zuid-Frankrijk, ben ik (onderzoekend als ik ben), samen met mijn aardse partner, de plaats gaan zoeken. We vonden hem op de weg naar Rennes les Bains. Pas toen ben ik me in het onderwerp gaan verdiepen. Daarvoor had ik er nog nooit over gehoord, of over gelezen. Het heeft een diepe indruk op me achtergelaten.

© Isis Verhagen

Terug naar overzicht

Voor meer informatie neem gerust vrijblijvend contact met mij op

Klik hier
Website laten maken door Modual.