Sara Tamar

Yeshua en Maria Magdalena hadden kinderen, Sara-Tamar was één van die kinderen. Ze kwam mee als klein kind naar Frankrijk, het gebied waar haar ouders connecties hadden met een Romeinse senaatsdochter. De vraag ontstaat dan: waren Romeinen niet juist diegenen die ervoor gezorgd hadden dat de ‘vlucht’ noodzakelijk was? En dan komen gelijk de volgende vragen: was dat wel zo noodzakelijk? Was die vlucht gepland, en om welke redenen? Let wel: het is en blijft de vraag of Yeshuah inderdaad aan het kruis gehangen had, deze marteling overleefd heeft, en of er niet iemand anders aan het kruis gehangen heeft, als deze gebeurtenis tenminste ‘waar’ is, en niet een verhaal dat in de geschriften vermeld is als ‘bewijs’ voor de overwinning van Romeinse overheersers over hem. Al veel vaker doen meerdere verhalen de ronde, en is het een gegeven dat geschiedenis geschreven wordt door diegenen die de geschiedenis kunnen en willen schrijven, uit opdracht van hen die zichzelf willen beschrijven.

Bovendien, is het niet vreemd dat van iemand waarover bekend is, dat alles beschreven en gepland is, van tevoren gepland is, als ware het een rode draad, gesponnen door Mission Control, door Spirit, zijn missie niet beëindigd echter, zich op laat pakken door diegenen die zijn boodschap juist van het aardetoneel wilden laten verdwijnen? Of was het juist de bedoeling dat te laten gebeuren, zodat ‘men’ het nooit meer zou vergeten?

Er zijn simpelweg te veel theorieën die vragen opleveren en op zijn minst onderzocht mogen worden. Wat ook veel gebeurt, overigens. Antwoorden zijn niet eenduidig, de wetenschap van ‘overleveringsverhalen’, zou weleens een antwoord op kunnen leven. En die verhalen leven onder de mensen, in de mensen.

Van Sara-Tamar is bekend o.m., dat zij mee is gegaan met Joseph van Aritmathea, naar Engeland, om haar opvoeding te verkrijgen. Ook is van haar bekend dat zij Maria Magdalena altijd bijgestaan heeft in hun aller gemeenschappelijke werk. Het hoeden en delen van de Graal (het heilige vrouwelijke en het heilige mannelijke aspect), de Aarde, haar bewoners (zowel mens, dier als plant en natuurlijke omgeving en gewassen). Tot het laatst toe. Het is ook bekend dat Yeshuah en Maria Magdalena veel waarde toekenden aan hun familie en gezin, ze leefden als het ware hun boodschap. Hoe waarschijnlijk zou het zijn dat Sara-Tamar zonder ouders naar Engeland zou zijn afgereisd? Vermoedelijk is ze mét ouders én met Joseph naar Engeland afgereisd. Van Joseph is bekend dat hij koopman was, en veel contacten had. Wellicht ook hier het devies: onderzoek en beleef. 

© Isis Verhagen

Terug naar overzicht

Voor meer informatie neem gerust vrijblijvend contact met mij op

Klik hier
Website laten maken door Modual.